ВАЖНО!!!

Поради промяна адреса на административната сграда на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, временно ще бъде затруднен достъпът до интернет страницата на институцията. Извиняваме се за неудобството и Ви информираме, че новият адрес на АПСК е ул. "Врабча" 23. 

За Агенцията

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е създадена през 2010г. чрез обединението на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. АПСК е администрация към Министерския съвет на бюджетна издръжка. Тя организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), и осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи.

Една от основните задачи на агенцията е създаването и утвърждаването на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите и тяхното системното прилагане.

  Още за агенцията 

   Екип  

   Контакти

   Банкови сметки на АПСК

Антикорупция

СПЕШНИ ПРОЕКТИ

 

 

 

 

 

За приватизацията

Как протича процедурата на приватизация на предприятие или обособена част от предприятие  в България?

1. Предприватизационна подготовка и маркетинг 


  • приватизационна оценка, правен
анализ и информационен меморандум
  • стратегия за приватизация
  • маркетинг


2. Приватизационни процедури 

  • публичен търг
  • публичен конкурс
  • борсова приватизация

 
3. Сключване на приватизационен договор
 
  • парафиране на приватизационен договор
  • одобрение от Надзорния съвет
  • подписване на приватизационен договор
  • прехвърляне на акции 

    Приватизационен процес  

АКТУАЛНО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ актуализация към 31.12.2012 г. 

ПРИХОДИ за периода 1993 г. - 2012 г., постъпили в АП, АСК, АПСК и ЦМП

Последни обявления

Вход в системата