ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл. 6, ал. 1, т. 28 от ЗПКОНПИ

Име на служител Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1  Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Част І

Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2

Част І

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Част ІІ

Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2

Част ІІ

Анчо Василев Главен секретар     подадена в КПКОНПИ  
 
Веселин Йорданов Служител по СИ      №15/06.06.2018 г.   изтегли  
Силвия Беличовска Директор дирекция     №49/08.06.2018 г.   изтегли  
Мария Дончева Главен счетоводител     №47/08.06.2018 г.   изтегли  
Пламен Георгиев Главен експерт     №17/06.06.2018 г.   изтегли  
Надежда Ашламаджиева  Главен експерт       №46/08.06.2018 г.   изтегли  
Антоанета Бобчева-Станулова Главен експерт     №4/06.06.2018 г.   изтегли  
Пенка Пенчева - Михайлова Старши  експерт      №48/08.06.2018 г.   изтегли  
Валентина Стратиева Старши експерт     №30/07.06.2018 г.   изтегли  
Мария Ждерова - Цановска Старши счетоводител №50Б/08.06.2018г.   №50/08.06.2018 г.   изтегли  
Миглена Колева Старши счетоводител     №18/07.06.2018 г.   изтегли  
Николина Йорданова Счетоводител     №19/07.06.2018 г.   изтегли  
Юлия Илиева Главен специалист      №36/07.06.2018 г.   изтегли  
Румяна Русева Главен специалист      №45/08.06.2018 г.   изтегли  
Гергана Славкова Директор на дирекция     №5/06.06.2018 г.   изтегли  
Гергана Михайлова Началник отдел     №28/07.06.2018 г.   изтегли  
Румен Йорданов Главен експерт     №9/06.06.2018 г.   изтегли  
Евгения Стаменова Старши експерт     №27/07.06.2018 г.   изтегли  
Теодор Соколов Старши юрисконсулт     №52/08.06.2018 г.   изтегли  
Боряна Менцел Главен юрисконсулт     №29/07.06.2018 г.   изтегли  
Виолета Софрониева Главен юрисконсулт     №2/06.06.2018 г.   изтегли  
Мина Янева Старши юрисконсулт     №6/06.06.2018 г.         изтегли  
Десислава Господинова-Христова Главен юрисконсулт     №3/06.06.2018 г.   изтегли  
Ирена Сярова Директор  дирекция     №42/08.06.2018 г.   изтегли  
Маргарита Байлова-Монова Държавен експерт     №43/08.06.2018 г.   изтегли  
Катя Димирлийска Държавен експерт     №22/07.06.2018 г.   изтегли  
Иван Стоянов Главен експерт №39Б/07.06.2018 г.   №39/07.06.2018 г.   изтегли  
Венета Начева   Главен експерт     №31/07.06.2018 г.   изтегли  
Апостол Апостолов Главен експерт     №20/07.06.2018 г.   изтегли  
Стоян Начев Главен експерт     №40/07.06.2018 г.   изтегли  
Тонислава Иванова Младши експерт     №34/07.06.2018 г.   изтегли  
Елена Георгиева   Главен експерт     №44/08.06.2018 г.   изтегли  
Ваня  Ганова   Главен експерт     №23/07.06.2018 г.   изтегли  
Антоанета Атанасова Директор  дирекция     №51/08.06.2018 г.   изтегли  
Евелина  Евлогиева Главен специалист     №13/06.06.2018 г.   изтегли  
Маргарита Миланова  Държавен експерт     №16/06.06.2018 г.      изтегли  
Галина  Добрева   Държавен експерт     №35/07.06.2018 г.   изтегли  
Елена Максимова Държавен експерт     №24/07.06.2018 г.   изтегли  
Зоя Кръстева Държавен експерт     №21/07.06.2018 г.   изтегли  
Красимира Цицелкова Главен  експерт     №10/06.06.2018 г.   изтегли  
Владимир Попов Главен експерт     №25/07.06.2018 г.   изтегли  
Татяна Цекова   Младши експерт     №11/06.06.2018 г.   изтегли  
Ирина Цекова Младши експерт      №41/07.06.2018 г.   изтегли  
Димитър Димирлийски Младши експерт      №26/07.06.2018 г.   изтегли  
Димитър Илиев Директор на дирекция     №1/06.06.2018 г.   изтегли  
Мирослава Йонкова-Павлова Държавен експерт     №12/06.06.2018 г.   изтегли  
Иванка Илиева Държавен експерт     №8/06.06.2018 г.   изтегли  
Латинка Савова Държавен експерт     №7/06.06.2018 г.   изтегли  
Рени Станкова Държавен експерт     №14/06.06.2018 г.   изтегли  
Петя Копанкова - Стефанова Главен експерт №32Б/07.06.2018 г.    №32/07.06.2018 г.   изтегли  
Стефани Йорданова Главен експерт №33Б/07.06.2018 г.   №33/07.06.2018 г.   изтегли  
Петя Милкова Младши експерт      №38/07.06.2018 г.   изтегли  
Йорданка Димитрова Главен специалист      №37/07.06.2018 г.   изтегли  

Пламен Колев

Старши експерт  №53Б/19.06.2018 г.   №53/19.06.2018 г.   изтегли  

Силвия Иванова

Главен експерт №54Б/08.08.2018 г.   №54/08.08.2018 г.   изтегли