Изпълнителен съвет

 

Митко Симеонов

Изпълнителен Директор

Телефон:
+ 359 2 97 01 600, факс: + 359 2 97 01 682
Електронна поща:
simeonov@priv.government.bg

 

 

Петър Петров

Заместник изпълнителен директор

Телефон:
+359 297 01 602
Електронна поща:
p_petrov@priv.government.bg

 

 

Божидар Момерин

Заместник изпълнителен директор

Телефон:
+ 359 29701 605
Електронна поща:
bmomerin@priv.government.bg