За приватизацията

 

Основна информация, представяща република България и приватизационния процес.

 

 

Етапи на приватизационната процедура

  

1. Предприватизационна подготовка и маркетинг:

 • Приватизационна оценка, правен анализ и информационен мемoрандум
 • Стратегия за приватизация
 • Метод за приватизация
 • Маркетинг

 

2. Приватизационни процедури:

 • Публичен търг
 • Публичен конкурс
 • Борсова приватизация

 

3. Сключване на приватизационен договор:

 • Парафиране на приватизационен договор
 • Одобрение от Надзорния съвет
 • Подписване на приватизационен договор
 • Прехвърляне на акции